SÉRIE PRŮTOKU

  • MD-EL Electromagnetic Flowmeter

    Elektromagnetický průtokoměr MD-EL

    Elektromagnetický průtokoměr je vhodný pro měření téměř všech elektricky vodivých kapalin a pro měření průtoku bahna, pasty a bahna. Předpokladem je, že měřené médium musí mít alespoň určitou minimální vodivost. Teplota, tlak, viskozita a hustota nemají žádný vliv na výsledky měření.

    Může být také použit k měření korozivních médií, pokud je vybrán vhodný materiál pro obložení potrubí a materiál elektrody. Pevné částice v médiu neovlivní výsledky měření.

    Průtokoměr a inteligentní převodník tvoří kompletní průtokoměr integrálně nebo samostatně.